Analýza reportingu o udržitelném rozvoji na příkladu konkrétních organizací z odvětví maloobchodu

Název práce: Analýza reportingu o udržitelném rozvoji na příkladu konkrétních organizací z odvětví maloobchodu
Autor(ka) práce: Bekrová, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petera, Petr
Oponenti práce: Wagner, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou reportingu o udržitelném rozvoji společností z oblasti maloobchodu, které se specializují na prodej potravin. Jedním z cílů práce je zmapování českého trhu, určení nejvýznamnějších subjektů a analýza jejich způsobu reportingu o nefinančních informací. Druhý cíl práce spočívá v zhodnocení a následné komparaci kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy maloobchodních společností z českého trhu, které sestavují samostatné zprávy o udržitelnosti podle standardů GRI, s jejich sesterskými slovenskými společnostmi. Konkrétně se jedná o český Lidl a Kaufland a slovenský Lidl a Kaufland.
Klíčová slova: standardy GRI; Společenská odpovědnost; nefinanční reporting; maloobchod s potravinami; udržitelný rozvoj
Název práce: Analysis of sustainability reporting of selected organizations from the retail sector
Autor(ka) práce: Bekrová, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Petera, Petr
Oponenti práce: Wagner, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Diploma thesis is focused on analysis of sustainability reporting of grocery retail companies. One of aims of the thesis is to determine the most significant companies in Czech republic and find out if and how they make up their non-financial reports. The second aim is evaluation and further comparation of qualitative and quantitative analysis of published sustainability information by czech companies, which make up separate sustainability report according to GRI standards, with their fellow subsidiary from Slovakia. It is Lidl and Kaufland from czech republic and Lidl and Kaufland from Slovakia.
Klíčová slova: Corporate Social Responsibility; Sustainable Development; GRI standards; Non-Financial Reporting; grocery retail

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2023
Datum podání práce: 31. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83295/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: