An analysis of the effects of mergers and acquisitions on the financial performance and strategy of Deutsche Boerse Group AG

Název práce: An analysis of the effects of mergers and acquisitions on the financial performance and strategy of Deutsche Boerse Group AG
Autor(ka) práce: Kazakova, Irina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Poborský, František
Oponenti práce: Rýdlová, Barbora
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis examines the impact of mergers and acquisitions on Deutsche Börse Group's financial performance and strategy from 2000 to 2022. It analyzes key financial metrics like ROA, ROE, EPS, and Net Profit Margin to evaluate the outcomes of Deutsche Börse Group’s M&A activities. The analysis finds that M&As significantly influence DBG’s growth and diversification, although their impact on financial performance is complex and varies due to multiple factors. It highlights DBG's strategic adaptability and regulatory compliance in response to different challenges, particularly notable in attempts to merge with NYSE Euronext and LSE. The research contributes to understanding the efficacy of M&A in the financial sector, emphasizing the importance of strategic alignment and adaptability in M&A decisions.
Klíčová slova: Mergers and Acquisitions; Deutsche Börse Group; Financial Performance; Corporate Finance Strategy
Název práce: An analysis of the effects of mergers and acquisitions on the financial performance and strategy of Deutsche Boerse Group AG
Autor(ka) práce: Kazakova, Irina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Poborský, František
Oponenti práce: Rýdlová, Barbora
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis examines the impact of mergers and acquisitions on Deutsche Börse Group's financial performance and strategy from 2000 to 2022. It analyzes key financial metrics like ROA, ROE, EPS, and Net Profit Margin to evaluate the outcomes of Deutsche Börse Group’s M&A activities. The analysis finds that M&As significantly influence DBG’s growth and diversification, although their impact on financial performance is complex and varies due to multiple factors. It highlights DBG's strategic adaptability and regulatory compliance in response to different challenges, particularly notable in attempts to merge with NYSE Euronext and LSE. The research contributes to understanding the efficacy of M&A in the financial sector, emphasizing the importance of strategic alignment and adaptability in M&A decisions.
Klíčová slova: Mergers and Acquisitions; Deutsche Börse Group; Financial Performance; Corporate Finance Strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2023
Datum podání práce: 1. 1. 2024
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85057/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: