Uplatnění DPH při dovozu malých zásilek

Název práce: Uplatnění DPH při dovozu malých zásilek
Autor(ka) práce: Jančová, Nikol
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Čejková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením efektivity systému zdanění dovozu malých zásilek do Evropské unie. Práce je zaměřena na zjištění nedostatků u stávajícího systému a zda nové řešení, které vyplývá ze změny Směrnice Evropské komise bude efektivnější. V současné době existuje rozdíl mezi domnělým dodáním zboží a domnělým poskytnutím služby a do budoucna má být tento rozdíl odstraněn. Kvůli dobrovolnému využívání režimu jednoho správního místa pro dovoz není zamezeno vícenásobné registraci k dani z přidané hodnoty. Na modelových příkladech budou ilustrovány změny, které mají přispět ke sjednocení pravidel pro dovážené zboží.
Klíčová slova: dovoz malých zásilek; režim jednoho správního místa pro dovoz; daň z přidané hodnoty
Název práce: Application of VAT on imports of small consignments
Autor(ka) práce: Jančová, Nikol
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Čejková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with the assessment of the effectiveness of the system of taxation of small consignments in the European Union. The thesis aims to identify the shortcomings of the existing system and whether the new solution, which results from the change of the European Commission Directive, will be more effective. Currently, there is a distinction between the deemed supply of goods and the deemed supply of services, and this distinction is to be eliminated in the future. Due to the voluntary use of the one-stop scheme for imports, multiple VAT registrations are not prevented. Model examples will be used to illustrate the changes which are intended to contribute to the harmonization of the rules for imported goods.
Klíčová slova: value added tax; import one stop shop; import of small consignments

Informace o studiu

Studijní program / obor: Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2023
Datum podání práce: 2. 1. 2024
Datum obhajoby: 25. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83740/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: