Analýza pojištění majetku obyvatelstva na českém pojistném trhu

Název práce: Analýza pojištění majetku obyvatelstva na českém pojistném trhu
Autor(ka) práce: Runštuk, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Pecina, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je analýza pojištění majetku obyvatelstva na českém pojistném trhu zejména v oblasti pojištění domácnosti a nemovitosti. Teoretická část práce se zaměřuje na rozdělení kategorií občanského a majetkového pojištění, vymezení a definici pojištění domácnosti a nemovitosti s doplněním o rozdělení trhu mezi jednotlivými pojišťovnami dle určitých metrik. Prostřední část práce je zaměřena na rozbor problému podpojištění spojeného se současným fenoménem cenové expanze v oblasti nemovitostí. Praktická část se zabývá analýzou pojistných produktů Kooperativa pojišťovny, a. s. v oblasti pojištění majetku a porovnání modelových nabídek pojištění s cílem odhalit nejdůležitější faktory definující cenu pojištění.
Klíčová slova: pojištění majetku; pojištění nemovitosti; pojištění domácnosti
Název práce: Analysis of insurance of citizens' property on the Czech insurance market
Autor(ka) práce: Runštuk, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Pecina, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the thesis is the analysis of the insurance of the citizens' property on the Czech insurance market, especially in the area of household and real property insurance. The theoretical part of the thesis focuses on the classification of the categories of civil and property insurance, the determination and definition of household and property insurance with the addition of the market segmentation between insurance companies according to certain metrics. The middle part of the thesis focuses on the analysis of the problem of underinsurance associated with the current phenomenon of price expansion in the real estate sector. The practical part focuses on the analysis of insurance products of Kooperativa pojišt'ovna, a. s. in the field of property insurance and the comparison of model insurance offers to reveal the most important factors determining the price of the insurance.
Klíčová slova: Property insurance; Household insurance; Real property insurance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2022
Datum podání práce: 7. 1. 2024
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81754/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: