Finanční analýza komerčních pojišťoven

Název práce: Finanční analýza komerčních pojišťoven
Autor(ka) práce: Dutá, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pýcha, Mikuláš
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této bakalářské práce je finanční analýza komerčních pojišťoven, pro niž byla vybrána společnost Kooperativa a ČSOB pojišťovna. Tato analýza je provedena za pomocí finančních nástrojů a s využitím výročních zpráv a zpráv SFCR uveřejněných na webových stránkách společností. Po zpracování této analýzy bude posouzena finanční situace ve sledovaných podnicích za období 2018 až 2022. První kapitoly jsou zaměřeny na základní teoretické poznatky při zpracovávání analýz v pojišťovacích společnostech. Následně jsou tyto poznatky aplikovány v praktické části, kde pomohly ke stanovení finančních výsledků podniků.
Klíčová slova: likvidita; spider analýza; kapitálové požadavky; komerční pojišťovna; finanční analýza; technické rezervy; rentabilita
Název práce: Financial analysis of insurance companies
Autor(ka) práce: Dutá, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pýcha, Mikuláš
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is a financial analysis of commercial insurance companies, for which were selected Kooperativa and ČSOB insurance company. The analysis is done using financial ratios, annual reports and SFCR’s available on companies websites. The evaluation of financial performance in selected insurance companies is during selected time period 2018 – 2022. The first chapters are focused on basic theories of financial analysis in insurance companies. These theories are implemented in practical part, where the financial results are presented.
Klíčová slova: technical reserves; profitability; liquidity; spider analysis; capital requirements; financial analysis; commercial insurance company

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2022
Datum podání práce: 8. 1. 2024
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81033/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: