Zdanění vozidel a environmentální aspekty

Název práce: Zdanění vozidel a environmentální aspekty
Autor(ka) práce: Svoboda, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zjištění, zda jsou nízkoemisní elektrická vozidla nebo vozidla s palivovými články na vodík daňově zvýhodněna oproti vozidlům se spalovacími motory. První kapitola práce popisuje ekologické daně, jejich vznik a klasifikaci, dále ekologickou daňovou reformu a její implementaci v Česku, daně z energetických surovin v Česku a daně z pořízení, vlastnictví a provozu motorového vozidla v Česku. Druhá kapitola je zaměřena na srovnání zdanění motorových vozidel ve vybraných zemích Evropské unie – Bulharsku, Dánsku, Španělsku, Německu a Česku. Poslední kapitola porovnává zdanění pořízení, vlastnictví a provozu vozidel za pomoci modelových příkladů motorových vozidel s vybranými typy pohonů – dva modely se spalovacím motorem na benzín a naftu, model s palivovými články na vodík a model elektromobil s baterií.
Klíčová slova: ekologické daně; zdanění vozidel; modelové srovnání; mezinárodní srovnání
Název práce: Vehicle Taxation and Environmental Aspects
Autor(ka) práce: Svoboda, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor's thesis is to find out whether low-emission electric vehicles or vehicles with hydrogen fuel cells are tax-advantaged compared to vehicles with internal combustion engines. The first chapter of the thesis describes ecological taxes, their origin and classification, as well as the ecological tax reform and its implementation in the Czech Republic, taxes on energy raw materials in the Czech Republic and taxes on the acquisition, ownership and operation of a motor vehicle in the Czech Republic. The second chapter is focused on the comparison of motor vehicle taxation in selected countries of the European Union – Bulgaria, Denmark, Spain, Germany and the Czech Republic. The last chapter compares the taxation of acquisition, ownership and operation of vehicles using models of motor vehicles with selected types of drives – two models with a gasoline and diesel combustion engine, a model with hydrogen fuel cells and a model of an electric car with a battery.
Klíčová slova: model comparison; international comparison; ecological taxes; taxation of vehicles

Informace o studiu

Studijní program / obor: Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 7. 2022
Datum podání práce: 10. 1. 2024
Datum obhajoby: 25. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81162/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: