Zdravotní pojištění cizinců

Název práce: Zdravotní pojištění cizinců
Autor(ka) práce: Marozik, Hanna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Pecina, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na zdravotní pojištění cizinců v České republice s důrazem na monopol PVZP v letech 2021-2023. Analýza hodnotí dopady tohoto monopolu na dostupnost a kvalitu zdravotního pojištění pro cizince. Hlavním cílem je zhodnotit účinnost a vliv monopolu na trhu zdravotního pojištění, s důrazem na poslední novely v legislativě. Výsledky naznačují, že i přes zavedení monopolu nebyly otázky týkající se pojištění cizinců úplně vyřešeny; nicméně, po novém legislativním zásahu se situace významně zlepšila.
Klíčová slova: Komerční pojištění; Monopol; PVZP; Cizinci; Zdravotní pojištění; Historie zdravotního pojištění
Název práce: Health insurance for foreigners
Autor(ka) práce: Marozik, Hanna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Pecina, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis focuses on the health insurance of foreigners in the Czech Republic, with an emphasis on the PVZP monopoly from 2021 to 2023. The analysis evaluates the impact of this monopoly on the accessibility and quality of health insurance for foreigners. The main objective is to assess the effectiveness and influence of the monopoly in the health insurance market, emphasizing recent legislative changes. The results suggest that despite the introduction of the monopoly, issues related to health insurance for foreigners were not fully resolved; however, the situation significantly improved after recent legislative interventions.
Klíčová slova: Monopoly; Health insurance; History of health insurance; Commercial insurance; Foreigners; PVZP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2022
Datum podání práce: 14. 1. 2024
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81726/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: