Ubytovací služby a jejich klasifikace z hlediska jejich vlivu na odpovědnost jejich poskytovatele

Název práce: Ubytovací služby a jejich klasifikace z hlediska jejich vlivu na odpovědnost jejich poskytovatele
Autor(ka) práce: Vacuška, Lukáš
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Moravec, Tomáš
Oponenti práce: Kotoučová, Jiřina; Gáll, Jozef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá ubytovacími službami a systémem klasifikace ubytovacích zařízení v České republice. Analyzuje právní úpravu ubytovacích služeb především z pohledu odpovědnosti jejich poskytovatele a rovněž systém klasifikace ubytovacích zařízení. Dále zkoumá souvislost klasifikace ubytovacích zařízení a hodnocení spokojenosti zákazníků. V závěru pak navrhuje možné alternativu k současnému systému klasifikace. V mezích tématu práce rovněž vymezuje pojem střední jakost.
Klíčová slova: ubytování; střední jakost; odpovědnost; očekávání zákazníků; kategorizace; klasifikace; certifikace; ubytovací zařízení; kvalita služeb
Název práce: Accommodation services and their classification in terms of their effect on the provider responsibility
Autor(ka) práce: Vacuška, Lukáš
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Moravec, Tomáš
Oponenti práce: Kotoučová, Jiřina; Gáll, Jozef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with accommodation services and the system of classification of accommodation facilities in the Czech Republic. It analyzes the legal regulation of accommodation services primarily from the point of view of the responsibility of their provider, as well as the system of classification of accommodation facilities. It also examines the connection between the classification of accommodation facilities and the evaluation of customer satisfaction in relation to their expectations. In the end, there is a propose of a possible alternative to the current classification system. Within the limits of the topic, the thesis also defines the concept of medium quality.
Klíčová slova: categorization; classification; accommodation; responsibility; certification; accommodation facilities; service quality; medium quality; customer expactation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 3. 2019
Datum podání práce: 14. 1. 2024
Datum obhajoby: 29. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69296/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: