Fundamentální analýza akcie Plug Power, Inc

Název práce: Fundamentální analýza akcie Plug Power, Inc
Autor(ka) práce: Toufic, Michael-Karim
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Tománek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje fundamentální analýze společnosti Plug Power, Inc. Analýza je rozdělená do třech úrovní. První část se zabývá makroekonomickými indikátory a vlivu na cenu akcie. Ve druhé části se zkoumají odvětvové faktory. Třetí část je zaměřena na firemní analýzu a na komparativní ocenění.
Klíčová slova: Plug Power; VAR; fundamentální analýza; valuace; vodík
Název práce: Fundamental analysis of Plug Power INC
Autor(ka) práce: Toufic, Michael-Karim
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Tománek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on the fundamental analysis of Plug Power, Inc. The analysis is divided into three levels. The first part examines macroeconomic indicators and their impact on the stock price. The second part explores industry-specific factors. The third part is dedicated to corporate analysis and comparative valuation.
Klíčová slova: Plug Power; fundamental analysis; valuation; hydrogen

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2022
Datum podání práce: 16. 1. 2024
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82487/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: