Vztahy světových mocností k rozvojovým zemím Afriky

Název práce: Vztahy světových mocností k rozvojovým zemím Afriky
Autor(ka) práce: Michňová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Volenec, Otakar
Oponenti práce: Kváča, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje vztahům světových mocností (USA, SSSR, Čína, EU) k rozvojovým zemím Afriky od kolonializace po současnost.
Klíčová slova: Afrika; studená válka; mocnosti
Název práce: The Relations of the World Superpowers with the Developing Countries in Africa
Autor(ka) práce: Michňová, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Volenec, Otakar
Oponenti práce: Kváča, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis discuss the relations of the world superpowers (USA, USSR, China and the EU) with the developing countries in Africa since colonialism until present.
Klíčová slova: superpowers; Africa; cold war

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2008
Datum podání práce: 15. 12. 2008
Datum obhajoby: 12. 2. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16405/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: