Finanční a majetková analýza měst a obcí

Název práce: Finanční a majetková analýza měst a obcí
Autor(ka) práce: Baštař, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Toth, Petr
Oponenti práce: Halouzka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma ?Finanční a majetková analýza obcí a měst? popisuje komplexní analytickou metodu, která se zabývá řešením problematiky hospodaření obcí s důrazem na majetek a požadavky k jeho reprodukci. Dále se věnuje předpokladům obecních rozpočtů k zajištění sociálně-ekonomického rozvoje území municipality, sleduje příjmy a výdaje rozpočtu, optimální úroveň zadlužení a další ukazatele týkající se financování. Druhá část práce je zaměřena především na zpracování programové podpory. Je zde navržen postup kompletního zpracování, od fáze sběru informací, přes sumarizaci a centralizaci údajů o obcích v databázi, analýzu vývoje ukazatelů, až po jejich prognózu. V praktické části práce je vysvětleno použití jednotlivých součástí programového zabezpečení finanční a majetkové analýzy. Funkčnost programů je řešena na souboru 90 obcí, jejichž data byla získána v rámci grantového projektu ?Financování obcí? Katedry veřejné správy a regionálního rozvoje. Text je doplněn četnou obrázkovou dokumentací z prostředí programů.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 5. 2006
Datum podání práce: 30. 5. 2006
Datum obhajoby: 8. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3115/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: