Analýza dopadů cenové diferenciace odletových letišť Praha, Vídeň, Berlín na pražského spotřebitele a jeho užitek. (2024)

Název práce: Analýza dopadů cenové diferenciace odletových letišť Praha, Vídeň, Berlín na pražského spotřebitele a jeho užitek. (2024)
Autor(ka) práce: Mašata, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brabec, Petr
Oponenti práce: Morda, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje diferenciaci cen letenek z odletových letišť Praha, Berlín, Vídeň do celkem osmi světových destinací pro definovaná data odletů ve sběrovém období a následné interpretaci těchto dat formou grafů. Na základě analýzy sesbíraných dat jsou vybrány ty destinace, do kterých jsou ve stanovených termínech největší cenové diferenciace pro sledovaná odletová letiště. V neposlední řadě jsou formou rozhovorů s reálnými spotřebiteli reflektovány skutečné situace s dojezdem do vzdálenějších odletových letišť za účelem minimalizace finančních nákladů spojených s cestou do cílové destinace.
Klíčová slova: rozhodování spotřebitele; teorie užitku; behaviorální ekonomie; ekonomie letectví
Název práce: Analysis of the impact of price differentiation of departure airports Prague, Vienna, Berlin on Prague consumer and its utility. (2024)
Autor(ka) práce: Mašata, Matěj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brabec, Petr
Oponenti práce: Morda, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This study focuses on the differentiation of flight ticket prices from departure airports in Prague, Berlin, and Vienna to a total of eight global final destinations for defined departure dates during the collection period, followed by the interpretation of these data through graphical representations. Based on the analysis of the collected data, those destinations identified with the largest price differentials, occur for the monitored departure airports during the specified periods. Moreover, through interviews with real consumers, the study reflects the actual situation regarding the accessibility of more distant departure airports to minimize financial costs associated with travel to the final destination.
Klíčová slova: aviation economics; consumer decision making; utility theory,; behavioral economics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2024
Datum podání práce: 9. 5. 2024
Datum obhajoby: 24. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/87699/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: