Analýza vývoje ekonomiky cestovního ruchu v 80. letech minulého století v Československu

Název práce: Analýza vývoje ekonomiky cestovního ruchu v 80. letech minulého století v Československu
Autor(ka) práce: Hrňová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jakubec, Ivan
Oponenti práce: Drábek, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá vývojem zahraničního cestovního ruchu v Československu na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století. Zkoumané období je charakteristické uvolňováním politických a sociálních restrikcí ke konci osmdesátých let, které vedlo k nárůstu cestování do zahraničí. V práci je analyzována legislativa upravující cestovní ruch, potřebné náležitosti pro vycestování do zahraničí a statistické údaje o vývoji cestovního ruchu. Dále také krátká historie ohledně cestovního ruchu v Československu, a to konkrétně od poválečného vývoje přes Pražské jaro po, na to následující, normalizaci. Závěry práce ukazují, že vývoj zahraničního cestovního ruchu v Československu byl významně ovlivněn politickými a společenskými změnami.
Klíčová slova: Československo; Cestovní ruch; socialismus; normalizace; totalitní
Název práce: ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM ECONOMY IN THE 1980S IN CZECHOSLOVAKIA
Autor(ka) práce: Hrňová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jakubec, Ivan
Oponenti práce: Drábek, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the development of foreign tourism in Czechoslovakia at the turn of the 1970s and 1980s. The period under study is characterised by the relaxation of political and social restrictions towards the end of the 1980s, which led to an increase in travel abroad. The thesis analyses the legislation governing tourism, the necessary requirements for travelling abroad and statistical data on the development of tourism. It also includes a brief history regarding tourism in Czechoslovakia, specifically from post-war developments through the Prague Spring to, what followed, normalization. The conclusions of the thesis show that the development of foreign tourism in Czechoslovakia was significantly influenced by political and social changes.
Klíčová slova: totalitarianism; socialism; normalization; Tourism; Czechoslovakia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2024
Datum podání práce: 10. 5. 2024
Datum obhajoby: 26. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/87924/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: