Konvergenční kriteria a Česká republika - cesta do EMU

Název práce: Konvergenční kriteria a Česká republika - cesta do EMU
Autor(ka) práce: Fantová, Dana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěňhová, Božena
Oponenti práce: Korandová, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analýza stavu plnění maastrichtských kriterií a hodnocení stupně reálné konvergence České republiky s Evropskou měnovou unií a analýza potenciálních rizik souvisejících s přijetím jednotné měny. Nejprve byly charakterizovány skutečnosti týkající se vzniku a vývoje integračního uskupení. Následně byla analyzována data (cenová hladina, úrokové míry, deficit vládního sektoru, produktivita, hospodářský růst, aj.), která jsou pro Českou republiku při zkoumání této problematiky relevantní. Tyto údaje byly většinou získávány z materiálů Eurostatu, České národní banky a Českého statistického úřadu. Závěry byly učiněny na základě vyhodnocení všech předložených informací. Práce byla doplněna o nezbytné definice pojmů a problémů.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2006
Datum podání práce: 27. 11. 2006
Datum obhajoby: 25. 1. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3920/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: