оптимизация процессов управления человеческими ресурсами для повышения эффективности современной организации

Název práce: Оптимизация процессов управления человеческими ресурсами для повышения эффективности современной организации
Autor(ka) práce: Gripich, Timofei
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Surynek, Alois
Jazyk práce: Русский
Abstrakt:
Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка предложений по оптимизации системы управления персоналом по показателям эффективности и результативности ее применения
Klíčová slova: Метрики эффективности; Управление персоналом; Персонал; Человеческие ресурсы; Человеческий капитал
Název práce: оптимизация процессов управления человеческими ресурсами для повышения эффективности современной организации
Autor(ka) práce: Gripich, Timofei
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Surynek, Alois
Jazyk práce: Русский
Abstrakt:
Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка предложений по оптимизации системы управления персоналом по показателям эффективности и результативности ее применения
Klíčová slova: Человеческие ресурсы; Человеческий капитал; Метрики эффективности; Персонал; Управление персоналом
Název práce: Optimization of human resource management processes to improve the efficiency of a modern organization
Autor(ka) práce: Gripich, Timofei
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Surynek, Alois
Jazyk práce: Русский
Abstrakt:
The purpose of this final qualification work is to develop proposals for optimizing the personnel management system in terms of efficiency and effectiveness of its application.
Klíčová slova: Human resources; Human capital; Personnel; Personnel management; Performance metrics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika predprijatija i menedžment
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2024
Datum podání práce: 14. 5. 2024
Datum obhajoby: 24. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/87985/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: