"Разработка и внедрение цифровых и инновационных технологий в деятельности предпрития"

Název práce: "Разработка и внедрение цифровых и инновационных технологий в деятельности предпрития"
Autor(ka) práce: Uteshev, Ilya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Denisov, Igor
Jazyk práce: Русский
Abstrakt:
Изучение теоретических основ разработки и внедрения цифровых и инновационных технологий в деятельность предприятия. Анализ практики применения цифровых и инновационных технологий в Пятёрочка Оценка эффективности внедрения цифровых и инновационных технологий в Пятёрочка. Выявление проблем и перспектив развития цифровых и инновационных технологий в Пятёрочка. Разработка предложений по совершенствованию процесса разработки и внедрения цифровых и инновационных технологий в деятельность Пятёрочка. Оценка экономической эффективности предложенных рекомендаций.
Klíčová slova: Инновации; цифровые технологии; Методы разработки
Název práce: "Разработка и внедрение цифровых и инновационных технологий в деятельности предпрития"
Autor(ka) práce: Uteshev, Ilya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Denisov, Igor
Jazyk práce: Русский
Abstrakt:
Изучение теоретических основ разработки и внедрения цифровых и инновационных технологий в деятельность предприятия. Анализ практики применения цифровых и инновационных технологий в Пятёрочка Оценка эффективности внедрения цифровых и инновационных технологий в Пятёрочка. Выявление проблем и перспектив развития цифровых и инновационных технологий в Пятёрочка. Разработка предложений по совершенствованию процесса разработки и внедрения цифровых и инновационных технологий в деятельность Пятёрочка. Оценка экономической эффективности предложенных рекомендаций.
Klíčová slova: Инновации; Цифровые технологии; Методы разработки
Název práce: "Development and implementation of digital and innovative technologies in the company's activities"
Autor(ka) práce: Uteshev, Ilya
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Denisov, Igor
Jazyk práce: Русский
Abstrakt:
The study of the theoretical foundations of the development and implementation of digital and innovative technologies in the company's activities. Analysis of the practice of using digital and innovative technologies in Pyaterochka Assessment of the effectiveness of the introduction of digital and innovative technologies in Pyaterochka. Identification of problems and prospects for the development of digital and innovative technologies in Pyaterochka. Development of proposals to improve the process of developing and implementing digital and innovative technologies in the activities of Pyaterochka. Assessment of the economic efficiency of the proposed recommendations.
Klíčová slova: Innovations; digital technologies; Development methods

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika predprijatija i menedžment
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2024
Datum podání práce: 14. 5. 2024
Datum obhajoby: 24. 6. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/87862/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: