Finanční a majetková analýza města Berouna

Název práce: Finanční a majetková analýza města Berouna
Autor(ka) práce: Trunečková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Toth, Petr
Oponenti práce: Halouzka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je ?Finanční a majetková analýza města Berouna?. Metoda finanční a majetkové analýzy retrospektivně a prospektivně analyzuje a následně optimalizuje finanční prostředky municipalit v závislosti na jejich majetku, na jeho množství, ceně a očekávaném způsobu využití. Metoda má za úkol zaplnit mezeru, která byla zjištěna při výzkumech. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První část je věnována teoretickým oblastem souvisejícím s metodou FAMA, volbě základních ukazatelů a vhodných metod prognózování. Druhá část se zaměřuje na praktickou část aplikace metody FAMA na příkladu města Berouna.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 5. 2006
Datum podání práce: 30. 5. 2006
Datum obhajoby: 8. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3116/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: