Finanční analýza podniku CLEANTEX a.s

Název práce: Finanční analýza podniku CLEANTEX a.s
Autor(ka) práce: Vondra, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlová, Eva
Oponenti práce: Skoupý, Alois
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Fonanční analýza podniku CLEANTEX a.s. v letech 2002 až 2006. Obsahuje teoretickou část týkající se finanční analýzy a praktickou část hodnotící finanční řízení podniku.
Klíčová slova: CLEANTEX a.s.; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 5. 2007
Datum podání práce: 8. 5. 2007
Datum obhajoby: 31. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5276/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: