Position of Austria to the Turkey's enlargement of the EU

Název práce: Postoje Rakouska k rozšíření Evropské unie o Turecko
Autor(ka) práce: Zelinková, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk; Ing. Zdyněk Dubský,
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce pojednává o postoji Rakouska k rozšíření Evropské unie o Turecko. Rakousko patří v rámci Evropské unie k euroskeptickým zemím, což se odráží i v postoji k dalšímu rozšiřování. Zejména negativně se Rakousko staví k rozšíření Evropské unie o Turecko. Tento negativní vztah je dán jednak historickými vztahy mezi oběma zeměmi, negativními zkušenostmi s tureckou menšinou v Rakousku a charakterem volebních kampaní rakouských politických stran.
Klíčová slova:
Název práce: Position of Austria to the Turkey's enlargement of the EU
Autor(ka) práce: Zelinková, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk; Ing. Zdyněk Dubský,
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Klíčová slova: Economy; Human Rights; Enlargement; Austria; Turkey
Název práce: Position of Austria to the Turkey's enlargement of the EU
Autor(ka) práce: Zelinková, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk; Ing. Zdyněk Dubský,
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 6. 2008
Datum podání práce: 1. 9. 2008
Datum obhajoby: 10. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9701/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: