Způsoby řešení úpadku dlužníka v ČR a insolvenční zákon Velké Británie

Název práce: Způsoby řešení úpadku dlužníka v ČR a insolvenční zákon Velké Británie
Autor(ka) práce: Pešlová, Irena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koucká, Jiřina
Oponenti práce: Kropáčová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá současným českým a britským insolvenčním zákonem. Vzhledem ke skutečnosti, že v poslední době proběhly v obou zemích reformy v oblasti insolvenčního práva, práce obsahuje zhodnocení jednotlivých úprav, jejich silná a slabá místa. K dispozici jsou rovněž důležitá data a statistiky o stavu insolvenčních řízení v obou zemích. Cílem práce je srovnání českého a britského insolvenčního práva, nalezení styčných bodů, které se budou v obou případech shodovat a upozornění na případné rozdíly.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2006
Datum podání práce: 29. 11. 2006
Datum obhajoby: 25. 1. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3949/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: