Zavádění systému environmentálního managementu v podniku Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s

Název práce: Zavádění systému environmentálního managementu v podniku Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s
Autor(ka) práce: Marková, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fišerová, Alena
Oponenti práce: Ojčíková, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Systémy environmentálního managementu (EMS), uplatňované způsoby jejich zavádění a zhodnocení jejich přínosů pro podnik a pro životní prostředí. Charakteristika systému environmentálního managementu zavedeného podle norem ISO řady 14000, popis procesu zavádění, certifikace a následného neustálého zlepšování. Vymezení úkolů managementu v procesu zavádění a při provozu zavedeného systému, v rámci podniku a vůči veškerým dotčeným subjektům. Konkrétní aplikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 v podniku Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. Detailní popis procesu zavádění systému v podniku, jeho dokumentace, vyhodnocení nákladů na zavedení systému a jeho přínosů. Doporučení možných zlepšení.
Klíčová slova: přínosy a náklady EMS; prevence znečištění; environmentální politika; environmentální aspekt; systém environmentálního managementu; životní prostředí

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2006
Datum podání práce: 31. 5. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3120/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: