Position of Germany in the European union - german labour market in european context

Autor práce: Šolcová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Steinmetzová, Dana
Osoba oponující práci: Hitzgerová, Vlasta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Position of Germany in the European union - german labour market in european context
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: At first this work will characterize the german economy from historical and economic point of view. Second the position of Germany in Europian union will be described. Finaly the german labour market will be highligted including the influence of the EU on it. The goal of this work is to point out the currant situation on the german labour market, its specific aspects and the real effect of the reforming steps carried out during the last five years.
Klíčová slova: german labour market; position of Germany in the EU; historical-economic development of Germany

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2008
Datum podání práce: 30. 5. 2009
Datum obhajoby: 14.01.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce15696_xsoll04.pdf [801,00 kB]
Oponentura8954_Hitzgerová.doc [60,00 kB]
Hodnocení vedoucího15696_steinmet.doc [57,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/15696/podrobnosti