Socialni a zdravotni pojištění nerezidentů v Evropské unii

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Socialni a zdravotni pojištění nerezidentů v Evropské unii
Autor práce:
Rumanová, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Láchová, Lenka
Osoba oponující práci:
Maňásek, Radek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Porovnání výše zdanění příjmů daňových nerezidentů ve vybraných státech EU a porovnání výše příspěvků daňových nerezidentů ve vybraných státech EU a jejich vliv na rozhodování o mezinárodní pracovní migraci.
Klíčová slova:
nerezident; daň z příjmů fyzických osob ; zdravotní pojištění; sociální zabezpečení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 12. 2007
Datum podání práce:
10. 6. 2008
Datum obhajoby:
09.02.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
17941_xrumm03.pdf [1,29 MB]
Oponentura:
9360_Maňásek.pdf [40,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
17941_lachova.pdf [75,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/17941/podrobnosti