Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Juice and nectar consumer behaviour. Marketing research in cooperation with Pfanner, spol. s r. o.

Autor práce: Caisová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci: Vávra, Oldřich

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Juice and nectar consumer behaviour. Marketing research in cooperation with Pfanner, spol. s r. o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: In the theoretical part the thesis focus on consumer behavior and marketing research. Describes three models of buyer behaviour, main factors influencing the behaviour and the purchase decision-making proces. The second part of the thesis presents results of the primary marketing research.
Klíčová slova: marketing ; consumer; bahaviour; research

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 5. 2008
Datum podání práce: 6. 5. 2009
Datum obhajoby: 27.05.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce15039_xcaia01.pdf [2,03 MB]
Oponentura10699_vavra.pdf [88,65 kB]
Hodnocení vedoucího15039_zamazal.pdf [90,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/15039/podrobnosti