Hledat
Pokročilé hledání

Juice and nectar consumer behaviour. Marketing research in cooperation with Pfanner, spol. s r. o.

Autor práce: Caisová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci: Vávra, Oldřich
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Caisová, Alena
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra marketingu [cs]
Department of Marketing [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Juice and nectar consumer behaviour. Marketing research in cooperation with Pfanner, spol. s r. o. [en]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Nákupní chování spotřebitelek džusů a nektarů. Marketingový průzkum ve spolupráci s Pfanner, spol. s r.o. [cs]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
marketing ; consumer; bahaviour; research [en]
výzkum; marketingový; chování; nákupní; spotřebitel [cs]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
In the theoretical part the thesis focus on consumer behavior and marketing research. Describes three models of buyer behaviour, main factors influencing the behaviour and the purchase decision-making proces. The second part of the thesis presents results of the primary marketing research. [en]
Teoretická část práce je rozdělena do dvou bloků, první objasňuje nákupní chování spotřebitele se zaměřením na modely nákupního chování, na hlavní faktory ovlivňující nákupní chování a na kupní rozhodovací proces. Druhý blok této části se zabývá dvěma metodami průzkumu trhu, pozorováním a dotazováním. V praktické části je představena společnost Pfanner a výsledky sekundárních dat získaných z databáze MML - TGI ČR a z agenturního výzkumu TNS AISA. Stěžejní část práce představuje analýza primárních dat získaných metodou dotazování a pozorování. [cs]
Jazyk VŠKP: Nápověda English [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Zamazalová, Marcela
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Vávra, Oldřich
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:02.05.2008
Datum poslední editace záznamu:01.05.2012 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 27.05.2009
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce15039_xcaia01.pdf [ 2,03 MB ]
Oponentura10699_vavra.pdf [ 88,65 kB ]
Hodnocení vedoucího15039_zamazal.pdf [ 90,70 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/15039/podrobnosti