Možnosti využití prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje a Fondu soudržnosti pro řešení dopravní infrastruktury ve vybraném kraji (Zlínský).

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Možnosti využití prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje a Fondu soudržnosti pro řešení dopravní infrastruktury ve vybraném kraji (Zlínský).
Autor práce:
Hanuš, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Wokoun, René
Osoba oponující práci:
Pova, Patrik
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
První část práce se zabývá globálním aspektem dotací a dopravy. Tyto dva prvky hrají důležitou roli v integračních procesech. Vysvětluji jejich význam v souvislostech, o kterých se příliš nemluví. Dále se zabývám dopravní politikou EU. Poté zkoumám význam dopravy na makroekonomické úrovni v EU-27 včetně vlivu na životní prostředí. Analyzuji možnosti čerpání dotací v období po vstupu ČR do EU až do současnosti. Také charakterizuji dopravní infrastrukturu Zlínského kraje, abych mohl stanovit vhodné použití dotací. V stěžejní části práce analyzuji využití dotací podle operačních programů se zaměřením na efektivitu využití v mezikrajském srovnání a vyvozuji závěry. V poslední části práce popisuji konkrétní projekty s regionálním i mezinárodním významem. Popisuji, jaké jsou důvody vzniku daných projektů, programovou náplň ve struktuře operačního programu, podobu stavby samotné, rozsah spádových území, vliv na lokální ekonomiku a životní prostředí. Dále se zabývám financováním projektu a dopravním využitím.
Klíčová slova:
dopravní infrastruktura; fondy EU; ekonomická integrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 5. 2008
Datum podání práce:
30. 1. 2009
Datum obhajoby:
03.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
17878_xhanj29.pdf [3,10 MB]
Oponentura:
10786_povp01.doc [115,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
17878_wokoun.doc [112,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/17878/podrobnosti