Evidence a oceňování zásob v účetnictví/Selected Issues of Inventory in Accounting

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Evidence a oceňování zásob v účetnictví/Selected Issues of Inventory in Accounting
Autor práce:
Dobrovolná, Jana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Míková, Marie
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na účtování a oceňování zásob dle české legislativy i mezinárodních účetních standardů. Vymezení problematiky zásob, jednotlivé metody účtování, evidence a inventarizace zásob.
Klíčová slova:
zásoby; oceňování zásob; účtování zásob

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 1. 2009
Datum podání práce:
31. 5. 2009
Datum obhajoby:
30.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
18262_xdobj09.pdf [388,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
18262_mikova.doc [37,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/18262/podrobnosti