Internetove socialni site a jejich vyuziti v oblasti marketingu

Autor práce:
Tabáček, Jiří
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci:
Taschner, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Internetove socialni site a jejich vyuziti v oblasti marketingu
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem mé práce je poukázat na možnosti využití, výhody, nevýhody a nevyužitý potenciál marketingu, prováděného prostřednictvím internetových sociálních sítí.
Klíčová slova:
internet; marketing; sociální sítě

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra marketingu

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Internetove socialni site a jejich vyuziti v oblasti marketingu
Překlad názvu:
Internet Social Network Advertising
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
.
Klíčová slova:
Social Network; Internet; Marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Marketing

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 10. 2008

Datum podání práce:
31. 5. 2009

Datum obhajoby:
03.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
15339_xtabj04.pdf [1,48 MB]

Oponentura:
10721_Taschner.pdf [161,18 kB]

Hodnocení vedoucího:
15339_zamazal.pdf [91,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/15339/podrobnosti