Využití on-line v komerčních komunikacích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití on-line v komerčních komunikacích
Autor práce:
Rybová, Eva
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mikeš, Jiří
Osoba oponující práci:
Fejk, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato diplomová práce je věnovaná on-line a jeho využití pro komunikační plánování. Jejím cílem je nastínit podobu současného trhu, jeho možnosti a ukázat, jak by nestandardní klient, v podobě módní značky Mango, mohl využít on-line pro splnění svých potřeb a cílů. V teoretické části popisuji základní parametry trhu, nabídku formátů, jejich použití, doplněnou o modely pořízení a platby. Samostatnou část věnuji efektivitě on-line komunikace. V praktické části analyzuji a popisuji všechny důležité charakteristiky pro tvorbu komunikační strategie na lokálním trhu. Na základě porozumění klientovi, jeho potřebám a cílům, cílové skupině a konkurenci navrhuji možný plán on-line komunikace. Práce je určena všem, které zajímá reklama a komunikační plánování on-line.
Klíčová slova:
reklama; internet; plánování; strategie; klient; efektivita; on-line; komunikace; komerční

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 1. 2008
Datum podání práce:
31. 8. 2008
Datum obhajoby:
18.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
16737_xrybe01.pdf [1,64 MB]
Oponentura:
11393_Fejk.doc [58,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
16737_mikesj.doc [56,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/16737/podrobnosti