EFQM Model Excelence a možnosti jeho uplatnění v konkrétním podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
EFQM Model Excelence a možnosti jeho uplatnění v konkrétním podniku
Autor práce:
Ivánek, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Lukšů, Vladimír
Osoba oponující práci:
Dvořák, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá v teoretické části popsáním principů TQM a konceptem pro uvedení těchto principů do praxe -- Modelem Excelence EFQM. Model EFQM je stručně popsán s hlavním zaměřením na využitelnost jeho použití. Nejčastější využití nachází v sebehodnocení podniku, proto je tomuto oddílu věnováno nejvíce pozornosti. V praktické části práce je aplikováno sebehodnocení na vybraný podnik. Jsou zhodnoceny všechny podnikové oblasti dle kritérií EFQM a u těchto kritérií jsou stanoveny silné stránky a příležitosti ke zlepšení. Na závěr jsou tato zjištění přehledně shrnuta, což umožňuje koncentrovat se na nejdůležitější zjištění.
Klíčová slova:
Vylepšování procesů; Jakost; Sebehodnocení podniku; Model Excelence EFQM; Komplexní řízení jakosti TQM

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu podnikatelské sféry
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 4. 2009
Datum podání práce:
24. 4. 2009
Datum obhajoby:
10.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
20211_xivam05.pdf [294,80 kB]
Oponentura:
10327_dvorakji.pdf [60,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/20211/podrobnosti