Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a jejich vazba na vrcholový ukazatel EVA

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a jejich vazba na vrcholový ukazatel EVA
Autor práce:
Hanzlík, Kamil
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Král, Bohumil
Osoba oponující práci:
Hadrbolec, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této práce je posouzení výhod, nevýhod a možností využití pro hodnotové řízení konceptu ekonomické přidané hodnoty (EVA) a její souvislost s klíčovými indikátory výkonnosti podniku, s jejichž pomocí je možné podnik efektivně řídit. K získání uceleného na hodnotové řízení je součástí také popis několika alternativních konceptů. Praktická aplikace se zabývá analýzou klíčových indikátorů výkonnosti v podmínkách mobilní telekomunikační společnosti T-Mobile a hodnotí implementovaný koncept EVA jako vrcholový ukazatel hodnotového řízení.
Klíčová slova:
T-Mobile; ekonomická přidaná hodnota; klíčové indikátory výkonnosti; hodnotové řízení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Managerial Accounting
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 11. 2008
Datum podání práce:
31. 5. 2009
Datum obhajoby:
10.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
17783_xhank13.pdf [1,62 MB]
Oponentura:
11809_Hadrbolec.pdf [69,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
17783_kral.pdf [30,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/17783/podrobnosti