Ambush marketing v souvislosti s olympiádou v Pekingu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ambush marketing v souvislosti s olympiádou v Pekingu
Autor práce:
Mátl, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Král, Pavel
Osoba oponující práci:
Dvořák, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Anotace Práce popisuje fenomén Ambush marketingu a identifikuje jeho možné využívání v souvislosti s olympiádou v Pekingu.
Klíčová slova:
sportovní reklama; propagace; Sponzorování; Licence; Ambusher

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 9. 2008
Datum podání práce:
24. 4. 2009
Datum obhajoby:
26.05.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
20305_xmatj68.pdf [702,88 kB]
Oponentura:
10680_dvorakji.pdf [72,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
20305_kralpa.doc [42,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/20305/podrobnosti