KOMPARACE VZDĚLÁVACÍCH SYSTÉMŮ ČR A NIZOZEMÍ : VLIV VZDĚLANOSTNÍCH STRUKTUR OBYVATEL NA ZAMĚSTNANOST NA TRHU PRÁCE

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
KOMPARACE VZDĚLÁVACÍCH SYSTÉMŮ ČR A NIZOZEMÍ : VLIV VZDĚLANOSTNÍCH STRUKTUR OBYVATEL NA ZAMĚSTNANOST NA TRHU PRÁCE
Autor práce:
Lašáková, Kristýna
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci:
Kotýnková, Magdalena
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Trh práce je neustále ovlivňován mnoha různými faktory, přičemž vzdělání je jedním z nejdůležitějších. Záměrem mé práce bude na základě komparace vzdělávacích soustav České republiky a Nizozemska ukázat, jak moc je důležitý proces vzdělávání pro uplatnění absolventů na pracovním trhu. Nizozemsko patří k zemím s nejnižší mírou nezaměstnanosti, disponující unikátním vzdělávacím systémem, naopak Česká republika má míru nezaměstnanosti jednu z nejvyšších v Evropě a potýká se s nutností reformy českého školství. Ve své práci se budu zabývat popisem a analýzou výhod a nevýhod jednotlivých systémů vzdělávání, vlivem vzdělanostních struktur obyvatel na trh práce. Budu se ptát, zda platí, že nejlepší uplatnění na trhu práce mají absolventi vysokých škol a porovnávat obě země podle zvolených ukazatelů. V závěru bych chtěla představit jednotlivá doporučení, která by bylo vhodné v rámci České republiky uplatnit.
Klíčová slova:
vzdělávací systém; trh práce; ISCED 1997

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 3. 2009
Datum podání práce:
1. 5. 2009
Datum obhajoby:
24.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
19606_xlask04.pdf [1,16 MB]
Oponentura:
10636_kotynkov.doc [114,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
19606_vosz01.doc [112,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/19606/podrobnosti