Ekonomie suburbanizace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomie suburbanizace
Autor práce:
Třísková, Julie
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Šťastný, Daniel
Osoba oponující práci:
Mirvald, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na socioekonomické aspekty rozvoje předměstských oblastí, zvláště pak nově vzniklých satelitů v okruhu větších měst. Tento jev (suburbanizace) bude zkoumán nejen z hlediska jeho předpokladů a motivů na straně jeho účastníků, ale zejména z hlediska jeho dopadů. Vzhledem k tomu, že některé z dopadů jsou obecně vnímány negativně, nabízí se otázka, zda by nebylo vhodné do celého procesu více či méně zasahovat. Hlavním cílem této práce je odpověď na otázku, do jaké míry je možné či vhodné ponechat procesu suburbanizace volný průběh a do jaké míry je naopak zasahování do tohoto procesu nutné. Práce bude vycházet jak ze studií a průzkumů, které se zabývají soudobou situací v České republice, tak i z poznatků o situaci ve státech, kde suburbanizace došla dále.
Klíčová slova:
regulace; suburbanizace; příčiny; dopady

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 2. 2009
Datum podání práce:
8. 5. 2009
Datum obhajoby:
17.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
18925_xtrij06.pdf [1,47 MB]
Oponentura:
11539_mirvald.doc [115,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
18925_stastnyd.doc [114,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/18925/podrobnosti