Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vplyv reklamy na image vybraných značiek spotrebných produktov

Autor práce: Derenčényiová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Osoba oponující práci: Zapletalová, Šárka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vplyv reklamy na image vybraných značiek spotrebných produktov
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Bakalárska práca skúma vzťah medzi reklamou a image ako súčasti značky. Teoretická časť približuje pojmy značka, reklama a nákupné správanie spotrebiteľov. Pomocou dotazníkového výskumu je potom v časti praktickej zhodnotená miera vplyvu reklamy, a sekundárne aj iných faktorov, na celkové vnímanie značky spotrebiteľom. Za predmet skúmania bola v tejto práci vybraná značka probiotických jogurtov Activia.
Klíčová slova: spotrebiteľ; image značky; značka; reklama

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vplyv reklamy na image vybraných značiek spotrebných produktov
Překlad názvu: The impact of advertising on the image of chosen consumer products brands
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The bachelor thesis analyzes the relationship between advertising and image as a part of a commercial brand. The theoretical part of the final thesis deals with the terms commercial brand, advertising and consumer behaviour. The practical part contains questionnaire research, which was used to determine the level of influence of the advertising, as well as the other factors, which have an effect on consumer's perception of commercial brand in general. The research subject was a brand of probiotic youghurts Activia.
Klíčová slova: advertising; consumer; brand image; brand

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2009
Datum podání práce: 1. 5. 2009
Datum obhajoby: 16.06.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce18060_xderl02.pdf [681,63 kB]
Oponentura11720_Zapletalová.doc [61,00 kB]
Hodnocení vedoucího18060_prusa.doc [58,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/18060/podrobnosti