Získávání a výběr zaměstnanců

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Získávání a výběr zaměstnanců
Autor práce:
Vaněčková, Monika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Šikýř, Martin
Osoba oponující práci:
Foltýnová, Hana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je porovnat teorii, uvedenou v prvních kapitolách práce, s praxí při získávání a výběru zaměstnanců uplatňovanou v České spořitelně, a.s., uvést rozdílnosti a návrhy na možné zefektivnění této činnosti.
Klíčová slova:
výběr; zaměstnanec; získávání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Získávání a výběr zaměstnanců
Překlad názvu:
Employee hiring and employee selection
Autor práce:
Vaněčková, Monika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Šikýř, Martin
Osoba oponující práci:
Foltýnová, Hana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is focused on comparing the theory of employee hiring and employee selection with the practice applied in the company Česká spořitelna, a.s. The conclusion of this bachelor thesis refers to the divergence of views and brings some tips for arraising the effectiveness of the employee hiring and selection process.
Klíčová slova:
Hiring; Employee; Selection

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 9. 2009
Datum podání práce:
18. 12. 2009
Datum obhajoby:
07.01.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Oponentura:
13864_Foltýnová.pdf [27,87 kB]
Hodnocení vedoucího:
21457_sikyrm.pdf [30,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21457/podrobnosti