The Europen Economic and Monetary Union, the Czech republic and the Theory of Optimum Currency Areas

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Europen Economic and Monetary Union, the Czech republic and the Theory of Optimum Currency Areas
Překlad názvu:
The European Economic and Monetary Union and the Theory of Optimum Currency Areas
Autor práce:
Jurák, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Brůžek, Antonín
Osoba oponující práci:
Amort, Jiří
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The paper explores the theory of optimum currency areas, outlines its implications for current international monetary order, and applies its conclusions to the European Economic and Monetary Union
Klíčová slova:
Mundell; Euro; Currency Areas; OCA; EMU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2006
Datum podání práce:
1. 10. 2006
Datum obhajoby:
06.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
5076_xjurj08.pdf [420,67 kB]
Oponentura:
2410_Amort.pdf [520,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
5076_bruzek.pdf [201,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/5076/podrobnosti