Teorie řízení značky a jeho vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Teorie řízení značky a jeho vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů
Autor práce:
Čeřovský, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Mottlová, Libuše
Osoba oponující práci:
Bursíková, Marcela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce popisuje specifika řízení značky a různé přístupy k tomuto řízení. Formou marketingového průzkumu pak hodnotí přístup spotřebitelů ke značce, konkrétně vysokoškolských studentů v ČR.
Klíčová slova:
-

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 6. 2006
Datum podání práce:
8. 6. 2006
Datum obhajoby:
19.06.2006

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
3208_xcerm49.pdf [835,58 kB]
Oponentura:
770_zamazal.pdf [1,09 MB]
Hodnocení vedoucího:
3208_kalisova.pdf [753,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/3208/podrobnosti