Education and Education of inhabitants of districts in Czech Rebublic with emphasis on district Vysočina

Autor práce: Kuthanová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Osoba oponující práci: Říhová, Gabriela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Education and Education of inhabitants of districts in Czech Rebublic with emphasis on district Vysočina
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The goal of this thesis, with topic, "Education and Education of inhabitants of districts in Czech Rebublic with emphasis on district Vysočina", is to find out relation between education system and labour market in Vysočina district and whether the offer meets demand of Labour. In the first part of the thesis, basic concepts relating to education (upbringing, education, lifelong learning) are explained. Subsequently the educational system in the Czech Republic and related regulations and ducuments are described. In the second part of the thesis, the development of the educational system in the Czech Republic is analyzed and the changes in the educational structure of population of the Czech Republic are characterized. The third part of the thesis describes in more detail the development of education in the Vysočina district, and then this part follows the development of demand for labour, the development of jobs in the district and link the labour market in areas of education in Vysočina district. The thesis uses the statistical data from the (Czech Statistical Office) CSO, data from the Ministry of Education, Institute for informatik on education, regional yearbooks and information from key companies in the district Vysočina. Data is processed into tables or graphs.
Klíčová slova: education; labour market; district; schools

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2009
Datum podání práce: 21. 8. 2009
Datum obhajoby: 28.01.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce19028_xkutv02.pdf [1,07 MB]
Oponentura13929_rihg01.doc [116,50 kB]
Hodnocení vedoucího19028_kourilov.doc [117,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/19028/podrobnosti