Co se děje na VŠE?

28. 11. 2017 - Absolventské úterý – Nové výzvy energetiky

Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Education and Education of inhabitants of districts in Czech Rebublic with emphasis on district Vysočina

Autor práce: Kuthanová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Osoba oponující práci: Říhová, Gabriela
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Kuthanová, Veronika
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Národohospodářská fakulta [cs]
Faculty of Economics [en]
Název katedry:Katedra regionálních studií [cs]
Department of Regional Studies [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Education and Education of inhabitants of districts in Czech Rebublic with emphasis on district Vysočina [en]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Vzdělání a vzdělávání obyvatel krajů ČR s důrazem na Kraj Vysočina [cs]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
education; labour market; district; schools [en]
region; školy; vzdělávání; trh práce [cs]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
The goal of this thesis, with topic, "Education and Education of inhabitants of districts in Czech Rebublic with emphasis on district Vysočina", is to find out relation between education system and labour market in Vysočina district and whether the offer meets demand of Labour. In the first part of the thesis, basic concepts relating to education (upbringing, education, lifelong learning) are explained. Subsequently the educational system in the Czech Republic and related regulations and ducuments are described. In the second part of the thesis, the development of the educational system in the Czech Republic is analyzed and the changes in the educational structure of population of the Czech Republic are characterized. The third part of the thesis describes in more detail the development of education in the Vysočina district, and then this part follows the development of demand for labour, the development of jobs in the district and link the labour market in areas of education in Vysočina district. The thesis uses the statistical data from the (Czech Statistical Office) CSO, data from the Ministry of Education, Institute for informatik on education, regional yearbooks and information from key companies in the district Vysočina. Data is processed into tables or graphs. [en]
Cílem mé diplomové práce na téma Vzdělání a vzdělávání obyvatel krajů ČR s důrazem na kraj Vysočina je zjistit, jaká je vazba vzdělávací soustavy na trh práce v kraji Vysočina, zda nabídka pracovních sil odpovídá poptávce. V první části diplomové práce jsou vysvětleny základní pojmy, které se týkají oblasti vzdělávání (výchova, vzdělávání, celoživotní učení, vzdělání). Následně je popsán vzdělávací systém v České republice a s ním související předpisy a dokumenty. V druhé části diplomové práce je analyzován vývoj vzdělávací soustavy v ČR a charakterizovány změny ve vzdělanostní struktuře obyvatel ČR. V třetí části diplomové práce je blíže popsán vývoj vzdělávání v kraji Vysočina, dále tato část sleduje vývoj poptávky po práci, vývoj nabídky práce v kraji a vazbu trhu práce s oblastí školství v kraji Vysočina. V diplomové práci jsou využita statistická data z ČSU, data z MŠMT, ÚIV, krajských ročenek a informace od významných firem v kraji Vysočina. Data jsou zpracována do tabulek nebo grafů. [cs]
Jazyk VŠKP: Nápověda English [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Kouřilová, Jana
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Říhová, Gabriela
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:20.02.2009
Datum poslední editace záznamu:01.05.2012 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 28.01.2010
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce19028_xkutv02.pdf [ 1,07 MB ]
Oponentura13929_rihg01.doc [ 116,50 kB ]
Hodnocení vedoucího19028_kourilov.doc [ 117,00 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/19028/podrobnosti