Product placement a jeho uplatnění v konkrétním filmu.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Product placement a jeho uplatnění v konkrétním filmu.
Autor práce:
Vaněk, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Pařízek, Karel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Marketingové a komerční komunikace a zařazení product placement v jejich rámci, legislativa upravující product placement a její aplikace, historie product placement, formy product placement, využití product placement v rámci marketingové kampaně, uplatnění product placement ve filmu Casino Royale.
Klíčová slova:
možnosti uplatnění product placement; product placement; legislativa product placement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 1. 2010
Datum podání práce:
14. 5. 2010
Datum obhajoby:
25.05.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24287_xvant09.pdf [791,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
24287_postler.pdf [22,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24287/podrobnosti