Analysis of American Health Care System with respect to current affairs: Is Universal Health Care a Potential Reality?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of American Health Care System with respect to current affairs: Is Universal Health Care a Potential Reality?
Autor práce:
Šotolová, Petra
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Lešetický, Ondřej
Osoba oponující práci:
Haňka, Rudolf
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Hlavním úkolem této práce je rozbor amerického systému zdravotnictví, jeho správy a fungování včetně stanovení výhod a nevýhod systému. Popis a prostudování systému zlepší pochopení jeho možného budoucího vývoje a napomůže také k zodpovězení klíčové otázky, zda "Je všeobecné zdravotnictví možnou realitou v U.S.A.?". S ohledem na současné události, a to podepsání komplexní reformy zdravotnictví, bude možné uvažovat a současně předpovídat případné dění, které by mohlo vylepšit povědomí o výkonu amerického zdravotnictví. Za zástupce dobře fungujícího zdravotnického systému se považuje systém socialistického zdravotnictví ve Velké Británii - National Health Service založený na myšlence, že zdravotní péče by měla být dostupná všem, bez ohledu na bohatství nebo příjem.
Klíčová slova:
zdravotní péče; Beveridge; Bismarck; pokrytí; Medicare; HMO; NHS; Medicaid; všeobecná zdravotní péče; socialistické zdravotnictví; pojištění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Institute of Health Services Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 12. 2009
Datum podání práce:
1. 5. 2010
Datum obhajoby:
24.05.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23390_xsotp00.pdf [1,07 MB]
Oponentura:
14982_Haňka.pdf [174,09 kB]
Hodnocení vedoucího:
23390_lesetion.pdf [425,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23390/podrobnosti