Subsaharská Afrika: infekční nemoci jako bariéra rozvoje

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Subsaharská Afrika: infekční nemoci jako bariéra rozvoje
Autor práce:
Nováková, Gita
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Steinmetzová, Dana
Osoba oponující práci:
Pavlík, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Region Subsaharské Afriky patří dlouhodobě k oblastem světa s obrovským růstovým potenciálem. Současně ale řeší stále stejné problémy svého rozvoje - chudobu, negramotnost, zadlužení aj. Mezi nejzávažnější příčiny omezeného rozvoje lidského kapitálu patří zdravotní stav obyvatelstva. Infekční nemoci se v tomto regionu vyskytují u velmi vysokého procenta obyvatelstva v porovnání s ostatními oblastmi ve světě. Ve svém výsledku mají dopad na společnost ve všech jejích aspektech - demografickém, sociálním i ekonomickém. Důležité nejsou pouze přímé následky a náklady nemocnosti, léčby a úmrtnosti. Mnohem větší význam představují jejich dlouhodobé zásahy do společnosti a její struktury. První kapitola této práce se zabývá obecnou rozvojovou problematiku sledovaného regionu. Ve druhé části jsou rozebrány konkrétní nemoci, jejich rozšíření a dopady na společnost. Poslední kapitola je zaměřená na konkrétní situaci v Ghaně, zdravotní profil jejího obyvatelstva a v současnosti probíhající reformy, které naznačují možný vývoj ve financování zdravotnického systému afrických zemí.
Klíčová slova:
zdravotnictví; Ghana; rozvoj; Subsaharská Afrika; infekční nemoci

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 10. 2009
Datum podání práce:
10. 5. 2010
Datum obhajoby:
10.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21864_xnovg04.pdf [1,68 MB]
Oponentura:
16262_qpavp02.pdf [131,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
21864_steinmet.pdf [22,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21864/podrobnosti