Hodnocení efektivity prodejní sítě telekomunikačního operátora za použití modelů analýzy obalu dat

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hodnocení efektivity prodejní sítě telekomunikačního operátora za použití modelů analýzy obalu dat
Autor práce:
Šabata, Ondřej
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Jablonský, Josef
Osoba oponující práci:
Dlouhý, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This master thesis deals with efficiency assessment of shop network of a leading Mobile Network Operator, by which it utilizes an innovative approach called Data Envelopment Analysis (DEA). The following three areas are in main focus of this thesis: advantages of DEA modelling compared to common approaches to Decision Making Units efficiency assessment and extensive summary of majority of DEA models, which are relevant for solving the given problem; followed by a comprehensive model of efficiency assessment of shop network of a Mobile Network Operator, which is unique to this thesis from both theoretical and practical standpoints; and last but not least a detailed analysis of the shop network including recommendations.
Klíčová slova:
telecommunications; mobile network operator; efficiency; DEA; data envelopment analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 12. 2009
Datum podání práce:
20. 5. 2010
Datum obhajoby:
08.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23539_xsabo01.pdf [951,84 kB]
Oponentura:
16042_dlouhy.pdf [31,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
23539_jablon.pdf [99,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23539/podrobnosti