Internacionální marketing firmy l´OREAL

Autor práce: Machek, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Boučková, Jana
Osoba oponující práci: Karlíček, Miroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Internacionální marketing firmy l´OREAL
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je analýza mezinárodní marketingové strategie společnosti L'Oréal se zaměřením na divizi profesionálních produktů a její portfolio globálních značek. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola je věnována teoretickým východiskům internacionálního marketingu se zaměřením na koncepci globálního marketingu. Druhá kapitola se zabývá mezinárodním marketingovým mixem. Obsahem třetí kapitoly je analýza historie a současnosti společnosti L'Oréal. Čtvrtá kapitola je zaměřena na rozbor marketingové strategie divize profesionálních produktů společnosti L'Oréal. Obsahuje představení divize a její obecné marketingové strategie, analýzu trhu profesionální vlasové kosmetiky a konkurence a zabývá se popisem a analýzou marketingového mixu jejích nosných značek Matrix, Redken, L'Oréal Professionnel a Kérastase.
Klíčová slova: divize profesionálních produktů; internacionální marketing; L'Oréal

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Internacionální marketing firmy l´OREAL
Překlad názvu: International Marketing of L'Oréal
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The intention of this thesis is to analyse the international marketing strategy of the L'Oréal corporation with focus on the professional products division and its portfolio of global brands. The work is divided into four chapters. The first chapter is devoted to the theoretical background of the international marketing with focus on the global marketing concept. The second chapter deals with international marketing mix. The third chapter deals with an analysis of the history and present time of the L'Oreal company. The fourth chapter is devoted to the analysis of the L'Oreal Professional Products Division international marketing strategy. It contains the introduction of the division and its general marketing strategy, the analysis of the professional hair care market and main competitors and it deals with description and analysis of the marketing mix of its predominant brands Matrix, Redken, L'Oréal Professionnel and Kérastase.
Klíčová slova: professional products division; L'Oréal; internacionální marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2009
Datum podání práce: 14. 5. 2010
Datum obhajoby: 08.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce22664_maco01.pdf [749,72 kB]
Oponentura14733_karlm.pdf [28,17 kB]
Hodnocení vedoucího22664_bouckova.pdf [93,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/22664/podrobnosti