The European Economic and Monetary Union and the Theory of Optimum Currency Areas

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The European Economic and Monetary Union and the Theory of Optimum Currency Areas
Autor práce:
Jurák, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Brůžek, Antonín
Osoba oponující práci:
Amort, Jiří
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The paper explores the theory of optimum currency areas, outlines its implications for current international monetary order, and applies its conclusions to the European Economic and Monetary Union
Klíčová slova:
EMU; OCA; Currency Areas; Euro; Mundell

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum obhajoby:
06.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Jan_Jurak.pdf [420,67 kB]
Oponentura:
Jurák_DP_OP.pdf [520,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
Jurák_DP_VP.pdf [201,15 kB]