Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

OPTIMIZATION OF COSTS AND PRODUCT PROFITABILITY USING WHAT-IF ANALYSIS IN RECIPROCAL COST ALLOCATION MODEL

Autor práce: Fedoročko, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Osoba oponující práci: Bothe, Ondřej
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Fedoročko, Peter
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta informatiky a statistiky [cs]
Faculty of Informatics and Statistics [en]
Název katedry:Katedra informačních technologií [cs]
Department of Information Technologies [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda OPTIMIZATION OF COSTS AND PRODUCT PROFITABILITY USING WHAT-IF ANALYSIS IN RECIPROCAL COST ALLOCATION MODEL [en]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Optimalizácia nákladov a profitability produktov využitím what-if analýzy v recipročnej alokačnej aplikácii [cs]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
IBM Cognos TM1; Nákladová alokácia,; What-if analýzy; Corporate Performance Management [sk]
IBM Cognos TM1; Nákladová alokácia; What-if analýzy; Corporate Performance Management [cs]
IBM Cognos TM1; Cost Allocation; What-if analysis; Corporate Performance Management [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Thesis is focused on one of the most discussed area of Management Information Systems currently -- Corporate Performance Management. It does not aim on detail explanation of theme itself, but orientate to specific problematic of setting key solution of managerial accounting -- cost allocation, to the Performance Management systems. Thesis is divided into theoretical and practical part. First part is devoted to Corporate Performance Management definition, its placement in architecture of Business Intelligence devices as well as reasoning for its implementation considering current economical situation. From the main three pillars of Performance Management is major attention dedicated to analytical part enabling execution of what-if analyses. Part devoted to cost allocation identifies contributions of its implementation in optimization and minimization of expenditures as well as offers reasons for using them in bank sphere. Practical case study documents particular project phases of implementation of cost allocation analytical solution in fictive bank, while major section is dedicated to architecture and design part of the calculation engine. Project is concluded with description and explanation of advanced implementation techniques and methods in IBM Cognos TM1 software. [en]
Práca je zameraná na jednu z najdiskutovanejších oblastí manažérskych informačných systémov súčasnosti -- Corporate Performance Management. Nesnaží sa však o detailný výklad danej témy, naopak orientuje sa na špecifickú problematiku integrácie jedného z kľúčových riešení nákladového a manažérskeho účtovníctva -- nákladovej alokácie, do prostredia nástrojov Performance Management. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Prvá časť je venovaná vymedzeniu termínu Corporate Performance Management, jeho umiestneniu v architektúre Business Intelligence nástrojov ako aj identifikácii dôvodov pre jeho implementáciu s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu. Z troch základných pilierov Performance Management je najväčšia pozornosť venovaná analytickej časti umožňujúcej vykonávanie tzv. what-if analýz. Nákladovej alokácií je venovaná časť identifikujúca hlavné prínosy jej implementácie v podobe optimalizácie a minimalizácie výdajov rovnako ako zdôvodnenie jej nasadenia v bankovom sektore. Praktická časť dokumentuje jednotlivé fázy projektu implementácie analytického riešenia nákladovej alokácie vo fiktívnej banke, pričom kľúčová časť je venovaná hlavne architektúre a návrhu riešenia výpočtového jadra. Záver práce popisuje implementáciu celého riešenia v nástroji IBM Cognos TM1, pričom doraz je kladený na využitie pokročilej funkcionality a vysvetlenie implementačných metód. Kľúčové slová: [cs]
Jazyk VŠKP: Nápověda English [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Pour, Jan
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Bothe, Ondřej
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:10.11.2009
Datum poslední editace záznamu:01.05.2012 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 21.06.2010
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce22820_xfedp02.pdf [ 2,32 MB ]
Oponentura15031_Bothe.pdf [ 27,81 kB ]
Hodnocení vedoucího22820_pour.pdf [ 33,43 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/22820/podrobnosti