Gender stereotypy v televíznej reklame

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Gender stereotypy v televíznej reklame
Autor práce:
Smoleňová, Ivana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pešek, Ondřej
Osoba oponující práci:
Vávra, Oldřich
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
This study contains basic comparison the status of women and men in television advertising in Czech Republic. It focuses on stereotypic presentation of each gender depending on the type of product presented and on dividing products into two groups each stereotypically regarded as a men's and woman's products . In the first part -- theoretical part, I define basic definitions connected with this area needed for understanding the problem of gender stereotypes in advertisement and their influence on society thanks to the huge power and influence of media. Second part -- practical part contains analyzing of 160 adverts (firstly divided into 4 groups -- food, household needs, financial products and cars), which were presented on television in the year 2008. The analysis used is quantitative contents analysis and it compares each groups of adverts regarding gender prejudice. The last part shortly describe the way how European Union and Czech Republic deal with this problem and activities they have undertaken.
Klíčová slova:
Gender Stereotypes; Television Advertising; Marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 11. 2009
Datum podání práce:
1. 5. 2010
Datum obhajoby:
14.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22899_xsmoi01.pdf [1,04 MB]
Oponentura:
16884_vavra.pdf [90,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
22899_xpeso01.pdf [91,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22899/podrobnosti