Nástroje územního plánování versus nástroje památkové péče, soulad či disharmonie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nástroje územního plánování versus nástroje památkové péče, soulad či disharmonie
Autor práce:
Adlerová, Martina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Šulcová, Irena
Osoba oponující práci:
Patočka, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Památkové bohatství České republiky představuje ve své posloupnosti a celistvosti mimořádné kulturní a finanční hodnoty. Kulturní památky nám předávají informace o našich předcích, jejich životech a zvycích a vytváří tím spojovací článek mezi minulostí a současností. Ochranu nemovitých památek zajišťují dva zákony, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu. Cílem této práce je vyhledání souladů, rozporů a duplicit v těchto zákonech a celkové teoretické zhodnocení legislativního zázemí ochrany nemovitých památek. Práce se zabývá různými pohledy na památkovou péči a územní plánování. V praktické části je na konkrétním příkladu Branického pivovaru zhodnocen vliv památkové péče a role územního plánování, které mohou v některých případech působit bohužel i kontraproduktivně. S mírnou nadsázkou by se dalo říct, že kvůli existenci památkové ochrany byla budova Branického pivovaru opuštěna a chátrá.
Klíčová slova:
nástroje památkové péče; nemovité kulturní památky; nástroje územního plánování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 2. 2010
Datum podání práce:
4. 5. 2010
Datum obhajoby:
29.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24522_xadlm02.pdf [2,19 MB]
Oponentura:
17494_patocka.pdf [94,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
24522_sulcovai.pdf [32,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24522/podrobnosti