Srovnání New York Stock Exchange a Toronto Stock Exchange

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Srovnání New York Stock Exchange a Toronto Stock Exchange
Autor práce:
Felcman, Adam
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Veselá, Jitka
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma Srovnání New York Stock Exchange a Toronto Stock Exchange má za cíl srovnat obě burzy ze tří oblastí. První oblast a zároveň kapitola je nazvána Obchodní systém a pojednává o tom, jak vypadá obchodování na burzách a kdy je možné obchodovat. Druhá kapitola analyzuje obchodní aktivitu, kde se přímo analyzuje tržní kapitalizace, objemy obchodů a dva indexy z každé burzy. Třetí a poslední kapitola srovnává způsob regulace na obou burzách. Všechny kapitoly obsahují grafy, obrázky a tabulky, které mají přehledně vypovídat o analyzované části.
Klíčová slova:
Toronto Stoch Exchange; New York Stock Exchange; Srovnání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 12. 2009
Datum podání práce:
1. 6. 2010
Datum obhajoby:
24.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23549_xfela00.pdf [630,87 kB]
Veřejná příloha:
3933_xfela00.xls [2,05 MB]
Veřejná příloha:
3934_xfela00.xls [655,50 kB]
Veřejná příloha:
3935_xfela00.xls [23,00 kB]
Veřejná příloha:
3936_xfela00.xls [213,50 kB]
Veřejná příloha:
3937_xfela00.xls [186,50 kB]
Veřejná příloha:
3938_xfela00.xls [42,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
23549_veselaj.pdf [42,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23549/podrobnosti