Komparace kontroních systémů v oblasti veřejných zakázek - Česká republika, Velká Británie, Irsko

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace kontroních systémů v oblasti veřejných zakázek - Česká republika, Velká Británie, Irsko
Autor práce:
Schneiderová, Hana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pavel, Jan
Osoba oponující práci:
Vítek, Leoš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Předmětem mé bakalářské práce jsou přezkumné systémy v České republice, Velké Británii a Irsku. V úvodní části jsou popsány veřejné zakázky a obecně kontrolní systémy a jejich možnosti. Hlavní část je zaměřena na podrobný popis kontrolních systémů ve třech zmíněných státech. Práce je zakončena jejich komparativní analýzou, která poukazuje na některé výhody a nevýhody včetně doporučení pro Českou republiku.
Klíčová slova:
veřejná zakázka; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; přezkum

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 1. 2010
Datum podání práce:
30. 6. 2010
Datum obhajoby:
22.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24156_xschh10.pdf [235,59 kB]
Oponentura:
16336_vitek.pdf [72,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
24156_pavelj.pdf [69,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24156/podrobnosti