Plánování projektu : Aktivační vlna novinek Pickwick

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Plánování projektu : Aktivační vlna novinek Pickwick
Autor práce:
Jiroutová, Aneta
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Flusserová, Lenka
Osoba oponující práci:
Šindelářová, Irena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The Bachelor thesis deals with managing projects from their theoretical as well as practical point of view. The theoretical part explains basic terms, fundamentals and procedures of managing projects including some concrete methods of net analysis. Briefly is also explained the application MS Project, a program that supports projects' planning. Practical part is focused on planning of a real project s with an activation wave of Pickwick's new products theme. Project shows the visibility and sales promotions of tea news from marketing point of view when finance and time are limited. This project also includes a Gantt chart with its critical path, simultaneously are done costs, sources and risks analyses. For processing and project description in practical part was implemented MS Project 2007.
Klíčová slova:
project; project analysis; project management; Pickwick

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 10. 2010
Datum podání práce:
31. 12. 2010
Datum obhajoby:
03.02.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Neveřejná příloha:
Neveřejný soubor
Oponentura:
Neveřejný soubor
Hodnocení vedoucího:
Neveřejný soubor

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27884/podrobnosti