Plánování projektu : Aktivační vlna novinek Pickwick

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Plánování projektu : Aktivační vlna novinek Pickwick
Autor práce:
Jiroutová, Aneta
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Flusserová, Lenka
Osoba oponující práci:
Šindelářová, Irena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá řízením projektů jak z teoretické, tak praktické stránky. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, zásady a postupy při řízení projektů včetně několika konkrétních metod síťové analýzy. Stručně je zde popsána i aplikace MS Project, program na podporu plánování projektů. Praktická část je zaměřena na plánování reálného projektu s tématem aktivační vlny novinek Pickwick. Projekt zobrazuje marketingový pohled na zviditelnění a podporu prodeje čajových novinek při finančním i časovém omezení. Součástí projektu je Ganttův diagram společně s kritickou cestou, zároveň jsou provedeny analýzy nákladů, zdrojů a rizik. Ke zpracování a popis projektu v praktické části byl implementován MS Project 2007.
Klíčová slova:
analýza projektu; řízení projektů; Pickwick; projekt

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 10. 2010
Datum podání práce:
31. 12. 2010
Datum obhajoby:
03.02.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Neveřejná příloha:
Neveřejný soubor
Oponentura:
Neveřejný soubor
Hodnocení vedoucího:
Neveřejný soubor

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27884/podrobnosti